Beer2

Free House 

Bli en Free House
Öl på fat är lönsamt för krögaren men kostsamt för bryggeriet. Anledningen är investering i utrustning samt regelbundna bakteriologiska spolningar. Krögare tvingas till långa avtal med ett bryggeri för att ge avkastning för investering och omkostnader. Dessutom sker en begränsning av utbudet.

Genom att gradera upp vår post-mixutrustning erhåller man en till två kylda slingor för fatöl, vilka ansluts till separata öltappar. Det blir genast mera intressant att välja öl från olika bryggerier som en riktig Free House-kund. Det som fortfarande är nödvändigt är naturligtvis de regelbundna spolningarna, men valfriheten att förhandla pris och sorter är genast fritt! Vi hjälper dig gärna med de rätta kontakterna.