miljo

Miljö 

Post-mix bidrar till en förbättrad miljö genom att undvika användandet av pantburkar och PET-flaskor. Personalen slipper hantera tunga läskbackar och pant samt onödiga sopor.
Det skall löna sig att vara miljösmart – både mot dig själv, din personal och inte minst framtiden.

Våra produkter är miljösmarta, inte minst då allt är återvinningsbart, allt från bag-i-box till postmix-anläggningen. Vi använder även miljöcertifierade transporter i samarbete med DHL.